Enrolled:0

Recorded Lesson – Matematik Tingkatan 4 KSSM

Course Curriculum

Bab 1: Fungsi dan Persamaan Kuadratik dalam Satu Pemboleh Ubah

Bab 2: Asas Nombor

Bab 3: Penaakulan Logik

Bab 4: Operasi Set

Bab 5: Rangkaian dalam Teori Graf

Bab 6: Ketaksamaan Linear

Bab 7: Graf Gerakan

Bab 8: Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul

Bab 9: Kebarangkalian Peristiwa Bergabung

Bab 10: Perancangan dan Pengurusan Kewangan

Recorded Lesson – Matematik Tingkatan 4 KSSM

From: RM30 for 1 day
From: RM30 for 1 day