Target Audience

 • Form 5
3

Tingkatan 5 Biologi Module

About Course

Creative hand written notes, simplified concept, interactive and engaging.

What Will I Learn?

 • Bab 1 - Organisasi Tisu Tumbuhan dan Pertumbuhan
 • Bab 2 - Struktur dan Fungsi Daun
 • Bab 3 - Nutrisi dalam Tumbuhan
 • Bab 4 - Pengangkutan dalam Tumbuhan
 • Bab 5 - Gerak Balas dalam Tumbuhan
 • Bab 6 - Pembiakan Seks dalam Tumbuhan Berbunga
 • Bab 7 - Penyesuaian Tumbuhan pada Habitat
 • Bab 8 - Biodiversiti
 • Bab 9 - Ekosistem
 • Bab 10 - Kelestarian Alam Sekitar
 • Bab 11 - Pewarisan
 • Bab 12 - Variasi
 • Bab 13 - Kejuruteraan Genetik

About the Author

0 (0 ratings)

1 Courses

3 students

Tingkatan 5 Biologi Module

RM59