Loading...

Tingkatan 4 Matematik Module

 • Bab 1: Fungsi dan Persamaan Kuadratik dalam Satu Pemboleh Ubah
 • Bab 2: Asas Nombor
 • Bab 3: Penaakulan Logik
 • Bab 4: Operasi Set
 • Bab 5: Rangkaian dalam Teori Graf
 • Bab 6: Ketaksamaan Linear
 • Bab 7: Graf Gerakan
 • Bab 8: Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul
 • Bab 9: Kebarangkalian Peristiwa Bergabung
 • Bab 10: Perancangan dan Pengurusan Kewangan

Original price was: RM89.Current price is: RM59.

About The Author:

NUR AFRINA HUSNA BINTI IZAHARIMAN

 • Faculty of Dentistry, University Malaya (Bachelor of Dental Surgery)
 • PASUM CGPA 4.0
 • SPM 8A+ 3A
 • PT3 10As 
 • UPSR 5As

You may also like…